XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Hóa chất - Phân bón

Xuất khẩu phân bón 10 tháng năm 2022 tăng cao

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2022 cả nước xuất khẩu gần 1,55 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 973,45 triệu USD, giá trung bình 628,7 USD/tấn, tăng mạnh 45,5% về khối lượng, tăng 156,6% về kim ngạch và tăng 76,3% về giá so với 10 tháng đầu năm 2021.

16:11 | 16/11/2022

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2022 tăng 166%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2022 cả nước xuất khẩu gần 1,39 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 886,17 triệu USD, giá trung bình 637,7 USD/tấn, tăng mạnh 45,4% về khối lượng, tăng 166% về kim ngạch và tăng 83% về giá so với 9 tháng đầu năm 2021.

14:00 | 17/10/2022

Nhập khẩu phân bón Brazil năm 2022 dự báo ổn định hoặc giảm

Giám đốc điều hành công ty sản xuất phân bón Yara (Na Uy) cho biết nhập khẩu phân bón của Brazil sẽ ổn định hoặc giảm vào năm 2022. Nguyên nhân là bởi giá toàn cầu tăng cao dẫn đến tình trạng thắt chặt hậu cần trong nước.
 

07:00 | 13/10/2022

Thị trường xuất khẩu phân bón 8 tháng năm 2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu trên 1,23 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 791,97 triệu USD, giá trung bình 644,9 USD/tấn, tăng mạnh 41,4% về khối lượng, tăng 167,9% về kim ngạch và tăng 89,4% về giá so với 8 tháng đầu năm 2021.

15:51 | 22/09/2022

Xuất khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu trên 1,11 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 721,81 triệu USD, giá trung bình 649,7 USD/tấn, tăng mạnh 41,5% về khối lượng, tăng 174,3% về kim ngạch và tăng 93,8% về giá so với 7 tháng đầu năm 2021.

09:07 | 24/08/2022

Xuất khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2022 tăng 181% kim ngạch

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu 998.011 tấn phân bón các loại, tương đương 646,69 triệu USD, giá trung bình 648 USD/tấn, tăng mạnh 42,7% về khối lượng, tăng 181% về kim ngạch và tăng 97% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

10:21 | 22/07/2022

Đối tác