XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Hóa chất - Phân bón

Xuất khẩu phân bón sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2024

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 624.462 tấn phân bón các loại, tương đương 252,4 triệu USD, giá trung bình 404,2 USD/tấn, tăng 16,2% về khối lượng, tăng 8,7% về kim ngạch nhưng giảm 6,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.

15:39 | 19/05/2024

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 351.962 tấn phân bón các loại, tương đương 145,42 triệu USD, giá trung bình 413,2 USD/tấn, tăng 26,5% về khối lượng, tăng 12,8% về kim ngạch nhưng giảm 10,9% về giá so với 2 tháng đầu năm 2023.

08:49 | 19/03/2024

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2023 giảm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu trên 1,38 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 577,49 triệu USD, giá trung bình 417,4 USD/tấn, giảm 14,5% về khối lượng, giảm 43,9% về kim ngạch và giảm 34,4% về giá so với 11 tháng đầu năm 2022.

09:55 | 19/12/2023

Đối tác