Bảng giá kim loại hôm nay 22/4/2024

Hôm nay 22/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:39 | 22/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 19/4/2024

Hôm nay 19/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:25 | 19/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 17/4/2024

Hôm nay 17/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

11:03 | 17/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 17/4/2024

Hôm nay 17/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:32 | 17/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 16/4/2024

Hôm nay 16/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau: 
 

16:14 | 16/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 16/4/2024

Hôm nay 16/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

10:51 | 16/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 15/4/2024

Hôm nay 15/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:

10:48 | 15/04/2024

Đối tác