Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 06/1/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 05/1/2022.

08:40 | 06/01/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 05/1/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/1/2022.

08:50 | 05/01/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 04/1/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 03/1/2022.

08:49 | 04/01/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 03/1/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 02/1/2022.

16:06 | 03/01/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 31/12/2021

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12/2021.

09:01 | 31/12/2021

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 30/12/2021

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2021.

09:13 | 30/12/2021

Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 28/12/2021

Dưới đây là giá các mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12/2021. Kết thúc phiên, các mặt hàng này đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá khí gas tự nhiên tăng mạnh nhất còn dầu thô và xăng dầu có mức tăng nhẹ.

09:24 | 28/12/2021

Đối tác