Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 3/4/2024

Hôm nay 3/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:23 | 03/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 2/4/2024

Hôm nay 2/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:

 
 

09:11 | 02/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 1/4/2024

Hôm nay 1/4/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

09:45 | 01/04/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 01/4/2024

Hôm nay 01/4/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:20 | 01/04/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 30/3/2024

Hôm nay 30/3/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:30 | 30/03/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 29/3/2024

Hôm nay 29/3/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

09:58 | 29/03/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 29/3/2024

Hôm nay 29/3/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:20 | 29/03/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 28/3/2024

Hôm nay 28/3/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

15:27 | 28/03/2024

Bảng giá xăng dầu thế giới ngày 28/3/2024

Hôm nay 28/3/2024, giá các mặt hàng xăng dầu giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:
 

08:36 | 28/03/2024

Bảng giá kim loại hôm nay 27/3/2024

Hôm nay 27/3/2024, giá các mặt hàng kim loại giao dịch trên sàn thương mại có diễn biến so với phiên trước, tuần trước, tháng trước và năm trước như sau:

 
 

09:02 | 27/03/2024

Đối tác