XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Thức ăn chăn nuôi

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 17/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8/2022.

08:44 | 17/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 16/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 15/8/2022.

09:01 | 16/08/2022

Việt Nam chi gần 2,7 tỷ USD nhập khẩu ngô, đậu tương

Theo Bộ NN&PTNT, 7 tháng năm 2022, Việt Nam chi gần 2,7 tỷ USD để nhập khẩu một số mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính như ngô, đậu tương. Trong khi lượng nhập khẩu giảm thì trị giá nhập khẩu các mặt hàng này lần lượt ở mức tương đương và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

10:06 | 15/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 15/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8/2022.

09:44 | 15/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 12/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8/2022.

09:43 | 12/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 11/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8/2022.

09:22 | 11/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 10/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 09/8/2022.

08:54 | 10/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 09/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 08/8/2022.

08:49 | 09/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 08/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 07/8/2022.

09:05 | 08/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 05/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 04/8/2022.

09:19 | 05/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 03/8/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 02/8/2022.

09:08 | 03/08/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 29/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7/2022.

09:04 | 29/07/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 28/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7/2022.

09:08 | 28/07/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 26/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7/2022.

08:47 | 26/07/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 25/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7/2022.

08:59 | 25/07/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 22/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7/2022.

08:51 | 22/07/2022

Giá nông sản thế giới chi tiết hôm nay 21/7/2022

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng ca cao, cà phê, bông, gỗ xẻ, đường, ngô, khô đậu tương, dầu đậu tương, đậu tương, lúa mỳ thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7/2022.

09:12 | 21/07/2022

Đối tác