Tỷ giá Euro ngày 21/7/2022 quay đầu giảm

Tỷ giá Euro hôm nay so với VND guay đầu giảm ở hầu hết các ngân hàng so với hôm qua; tỷ giá Euro trên thị trường tự do tăng giá mua nhưng giảm giá bán.

14:50 | 21/07/2022

Tỷ giá USD ngày 15/7/2022 đồng loạt tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm và giá bán USD trên thị trường tự do cùng tăng so với hôm qua, nhưng giá USD tại các ngân hàng Thương mại biến động nhẹ.

 

12:48 | 15/07/2022

Đối tác