Khách hàng Israel dưới đây cần nhập khẩu cà phê. Chi tiết xin liên hệ trực tiếp:
Mr. Rashid Tanus
Whatsapp: +972549402229
Email: jamil.t.1998@gmail.com
Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nguồn: vietnamexport.com