Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2024 cả nước xuất khẩu trên 1,1 triệu tấn sắt thép, thu về 835,14 triệu USD, giá trung bình 752,9 USD/tấn, tăng 0,9% về lượng, tăng 0,04% về kim ngạch nhưng giảm 0,85% về giá so với tháng 3/2024.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sắt thép các loại đạt trên 4,34 triệu tấn, thu về trên 3,22 tỷ USD, giá trung bình 742 USD/tấn, tăng 33,3% về lượng, tăng 27,7% kim ngạch nhưng giảm 4,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam, chiếm 13% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 563.990 tấn, tương đương 496,38 triệu USD, giá trung bình 880 USD/tấn, tăng 129,3% về lượng, tăng 156,6% về kim ngạch và tăng 11,9% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 là thị trường Italia chiếm 13,7% trong tổng lượng và chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch, đạt 595.513 tấn, tương đương 375,92 triệu USD, giá 631,3 USD/tấn, tăng 23,3% về lượng, tăng 7,3% kim ngạch nhưng giảm 13% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Bỉ chiếm 7,6% trong tổng lượng và chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch, đạt 328.782 tấn, tương đương 254,55 triệu USD, giá 774,2 USD/tấn, tăng 117% về lượng, tăng 89,9% kim ngạch nhưng giảm 12,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Nhìn chung, xuất khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2024 sang các thị trường lớn đều tăng cả lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu sắt thép sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC