Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Công ty Recycling Arena Limited
Giám đốc: Ông Chidi Ngonadi
Địa chỉ: Road 14 Mall, 15B Adebayo Doherty Street, Lekki, Lagos, Nigeria
Điện thoại/WhatsApp: +234 8033133691
Emai: sales@recyclingarena.com
Website: recyclingarena.com
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nigeria