Khách hàng Israel dưới đây cần nhập khẩu giầy vải và giầy thể thao. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết:
1. Công ty Zidani
Manager: Mr. Awni
Whatsapp: +972 522216828
Email: awnizidani@gmail.com
2. Mr. Muhamad Yonis
Whatsapp: +972 522849231
Email: aboyonism@hotmail.com
Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nguồn: vietnamexport.com