Theo đó, doanh nghiệp cho biết, đối tác hiện đang mua nhóm mặt hàng này từ Trung Quốc và mong muốn đa dạng hóa nguồn cung, dịch chuyển tìm nhà cung ứng mới từ Việt Nam.
Thông số yêu cầu về sản phẩm như sau:
(Mẫu vải do đối tác cung cấp)
Số lượng dự kiến : 10,000/SQM in Black color (Every 3 Month)
Cảng đến: Hamburg, Đức
Chi tiết về yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa do hai bên mua – bán trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F. – 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 

Nguồn: vietnamexport.com