Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 1,34 tỷ USD, giảm 36% so với tháng 1/2022, chiếm 59,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt gần 991,95 triệu USD, chiếm 44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, giảm 21,5% so với tháng 12/2022 và giảm 46,4% so với tháng 1/2022; xuất sang Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 248,85 triệu USD, chiếm 11%, giảm 34,4% so với tháng 12/2022 và giảm 16,5% so với tháng 1/2022; tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 244,48 triệu USD, chiếm 10,9%, giảm 5,3% so với tháng 12/2022 và giảm 22,2% so với tháng 1/2022 và sang Đức đạt gần 65,89 triệu USD, chiếm 2,9%, giảm 23,8% so với tháng 12/2022 và giảm 34,6% so với tháng 1/2022.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 1/2023 sang đa số các thị trường sụt giảm mạnh kim ngạch so với tháng 1/2022.

Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may tháng 1/2023 giảm 37% so với cùng kỳ

Nguồn: Vinanet/VITIC