Tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3986/VPCP-V.I ngày 28/6/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.
 

06:22 | 30/06/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022, nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được áp dụng như: Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50%; cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công; tăng thời gian học thực hành lái xe; hỗ trợ doanh nghiệp...mang đến những ảnh hưởng nhất định đối với đời sống của người dân. Cùng điểm qua những chính sách nổi bật của tháng 6.
 

11:10 | 01/06/2022

Công văn số 3042/VPCP-KGVX về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 từ ngày 01- 30/6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”
 

14:37 | 23/05/2022

Quyết định số 498/QĐ-TTg: Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
 

23:28 | 30/04/2022

Chỉ thị số 02/CT-TTg: Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 07/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 

21:56 | 30/04/2022

Công điện số 381/CĐ-TTg: Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022

Để bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch. Ngày 25/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 381/CĐ-TTg về việc Bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2022.
 

21:26 | 30/04/2022

Đối tác