Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021

Tăng mức trợ cấp cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, thu hồi CMND cũ khi làm căn cước công dân gắn chip, những trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

16:07 | 02/07/2021

Đối tác