Doanh nghiệp/ độc giả quan tâm vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Pakistan 

Nguồn: vietnamexport.com