1. Về sản phẩm bị điều tra/áp dụng thuế tự vệ
Tên gọi: Thiết bị làm bay hơi hoặc ngưng tụ có mã HS 8418.99.10. Đây là một bộ phận của tủ lạnh, tủ đông hoặc các thiết bị làm lạnh/làm đông.
2. Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng

Năm

Thuế tự vệ (%)

Thứ nhất (05/9/2023 – 04/9/2024)

12.5

Thứ hai (05/9/2024 – 04/9/2025)

11

Thứ ba (05/9/2025 – 04/9/2026)

9.5

Ngày 11 tháng 9 năm 2023, KPPI ban hành Thông báo áp dụng gia hạn thuế tự vệ, thuế tự vệ có hiệu lực áp dụng trên phạm vi toàn cầu và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2023 đến ngày 04 tháng 9 năm 2026.
Tải các tài liệu liên quan tại đây.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại