Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

76,99

-0,73

-2,23

-6,91

3,62

Dầu Brent

USD/thùng

81,32

-0,70

-2,36

-7,50

4,33

Xăng

USD/gallon

2,45

-0,40

-3,45

-10,09

-3,54

Khí gas

USD/MMBtu

2,79

-1,53

12,16

41,40

5,88

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics