Chi tiết xem tại đây Bản tin tháng Tư 2024 – Thị trường Bắc Âu (vietnordic.com).
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển