Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada để được hỗ trợ kết nối.
Email: ca@moit.gov.vn; vntradetoca@gmail.com
Viber: +84916472888, Whatsapp: +13435573368
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada