Các doanh nghiệp quan tâm tham gia các phiên kết nối B2B, có thể đăng ký trực tiếp tại: https://latvia-vietnam-business-forum.b2match.io/
Sau khi đăng ký, các doanh nghiệp Latvia quan tâm có thể đăng ký gặp riêng doanh nghiệp Việt Nam, hoặc doanh nghiệp Việt Nam chủ động đăng ký gặp riêng các doanh nghiệp Latvia. Mỗi doanh nghiệp được đăng ký 6 cuộc gặp, mỗi cuộc 20 phút.
Thông tin chi tiết thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại: se@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia