Hội thảo trực tuyến phổ biến thông tin tiếp cận thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông

Nhằm hỗ trợ phổ biến thông tin, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới của Trung Quốc, trong đó có Lệnh số 248 và Lệnh số 249 đối với thực phẩm nhập khẩu trong thẩm quyền phụ trách của Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo trực tuyến phổ biến thông tin tiếp cận thị trường và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hồng Kông”, cụ thể:

- Thời gian: 14:00-16:30, ngày 27/10/2021.
- Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom.
+ Meeting ID: 533 686 7260 Password: 2710@TQHC1
Chi tiết liên hệ: Anh Phạm Chí Cường - Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; Điện thoại: 024.22205428.
Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo.
Nguồn:Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương