Doanh nghiệp/ độc giả quan tâm vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

 

XNK VN-Nga 0223.pdf

 

  
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nga