Doanh nghiệp tại Séc cần mua gạo ST25 đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào EU. Đóng gói loại 9 kg, 4 kg và 1 kg.
Các doanh nghiệp có năng lực và quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ tại Séc theo email: cz@moit.gov.vn để có thêm thông tin.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Séc