Ngày 7/3/2024, Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Ả-rập Xê-út thông báo sẽ miễn thuế hải quan công nghiệp cho nguyên liệu thô, hàng bán thành phẩm và các sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh, cũng như vật liệu đóng gói, máy móc, thiết bị và phụ tùng,... và những nguyên liệu cần thiết phục vụ sản xuất từ ngày 01/4/2024.
Theo đó kể từ ngày 14/3 các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất tại Ả-rập Xê-út được phép gửi yêu cầu miễn thuế trên nền tảng web, ứng dụng thuế, lựa chọn dịch vụ và đính kèm các dữ liệu cũng như mô tả, giải trình cần thiết, (bao gồm giá bán trung bình, tên sản phẩm, hình ảnh, cũng như các nhà cung cấp, khách hàng chính và các thông tin chi tiết liên quan khác).
Chính sách thuế mới này sẽ là cơ hội tốt cho xuất khẩu máy móc, thiết bị, linh kiện và phụ tùng hàng công nghiệp của ta sang thị trường này (hàng năm ta xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út trên 125 triệu USD máy móc, thiết bị, linh kiện và phụ tùng hàng công nghiệp). Với chính sách mới ta có thể thúc đẩy xuất khẩu với giá trị cao hơn nữa trong tương lai.
Ngành công nghiệp của Ả-rập Xê-út đang có mức tăng trưởng bền vững, với tài sản sản xuất đạt 132 tỷ USD kể từ khi triển khai chiến lược đa dạng hóa kinh tế tầm nhìn 2030 vào năm 2016.
 

Nguồn: Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Ả-rập Xê-út