Theo đó, mức thuế CBPG tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu dao động từ 39,63% - 68,50% dựa trên kết quả tính toán cụ thể.
Trước đó, Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành vụ việc điều tra từ tháng 12/2020 trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG của ngành sản xuất trong nước nộp vào tháng 9/2020.

Áp thuế chống bán phá giá sorbitol Trung Quốc, Ấn Độ cao nhất 68,5%

Trong 7 tháng điều tra sơ bộ, kết quả điều tra cho thấy, lượng nhập khẩu sorbitol bị bán phá giá đã tăng trong giai đoạn từ 1/4/2017 đến 31/3/2020 là nguyên nhân chính gây ra sức ép đáng kể cho hoạt động của ngành sản xuất trong nước.
Điều này thể hiện ở các tiêu chí như: Sản lượng; hiệu suất sử dụng công suất; tồn kho; thị phần; lượng bán hàng và doanh thu bán hàng trong nước; lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản; khả năng huy động vốn; dòng tiền... Trong giai đoạn điều tra, các chỉ số này đều cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt so với thời gian trước đó.
Trong thời gian tới, để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm đánh giá tác động toàn diện của vụ việc đến các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng cuối cùng.
Vụ việc dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 3/2021.

Nguồn: haiquanonline.com.vn