Đảng bộ Bộ Công Thương là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 804-QĐ/ĐUK ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tính đến 30 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Bộ Công Thương có 2.179 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 245 đảng viên đã được triệu tập về dự Đại hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức
Phiên chính thức của Đại hội Đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Bộ Công Thương diễn ra ngày 29/7/2020 có sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ. Về phía Bộ Công Thương, có Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Uỷ viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng uỷ Bộ - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải; Uỷ viên Ban cán sự Đảng – Thứ trưởng Cao Quốc Hưng…

Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội Đại biểu của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu; về nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chính phủ Việt Nam đang tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua, từ thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng
Tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công Thương; công tác xây dựng Đảng...