Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương đã có cuộc trò chuyện cùng Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trong chương trình MOIT kết nối để tìm hiểu rõ hơn vai trò của Tham tán thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Chia sẻ về những đóng góp của hệ thống thương vụ cũng như các tham tán, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: "Trong thời gian qua, các Thương vụ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Bộ Công Thương và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài giao với ý thức trách nhiệm cao, góp phần vào những thành công chung của ngành Công Thương".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa
Triển khai các kết quả cũng như nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị Tham tán Thương mại 2016 với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động thương vụ và công tác thị trường trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế quốc tế”, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên tất cả các bình diện sản phẩm hàng hóa, ngành, lĩnh vực và quốc gia đặt ra những nhiệm vụ, đòi hỏi các Tham tán và Tùy viên thương mại phải chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác, phát huy vai trò là cầu nối trong nước và nước ngoài, tăng cường quan hệ thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương giữa ta với nước sở tại, hoàn thành các nhiệm các nhiệm vụ do Bộ giao.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, làm thế nào để hội nhập thành công, là một bài toán còn rất dài, cần sự nỗ lực không ngừng của Chính phủ cùng các Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân. Với rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song chúng ta vẫn tin tưởng rằng các Tham tán thương mại sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nỗ lực rất nhiều để hoàn thành sứ mệnh được giao phó, trở thành cầu nối hiệu quả giúp nước nhà ngày càng hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương