Tại Hội nghị, Bộ trưởng các nước ASEAN đã thông qua 07 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của In-đô-nê-xi-a trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, tập trung vào 03 định hướng chính: (i) Hồi phục và Tái thiết: Tái thiết tăng trưởng khu vực thông qua việc kết nối thị trường và nâng cao tính cạnh tranh (ii) Kinh tế số: Đẩy nhanh việc chuyển đổi và tham gia kinh tế số một cách bao trùm, và (iii) Sự bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho một tương lai bền bỉ. Hội nghị cũng thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2023 trong kênh kinh tế, tập trung trong các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa di chuyển của lao động có tay nghề và khách kinh doanh, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, v.v…
Các Bộ trưởng ghi nhận tình hình đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa (ATIGA), tình hình triển khai nghiên cứu về Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) hướng đến việc khởi động đàm phán Hiệp định này vào tháng 9 năm 2023, các khuyến nghị của Nhóm Đặc trách Cấp cao ASEAN về Hội nhập Kinh tế nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cũng như các kết quả tích cực trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2025, theo đó ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại đạt 3,34 nghìn tỷ USD. Các Bộ trưởng nhất trí bố trí nguồn lực cho việc thúc đẩy và hoàn tất cơ bản đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) theo lộ trình đặt ra.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị
Về hợp tác kinh tế ASEAN ngoại khối, các Bộ trưởng thảo luận về định hướng ưu tiên trong đàm phán thương mại của ASEAN, việc thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), trong đó tập trung vào mục tiêu thành lập Bộ phận hỗ trợ thực thi Hiệp định RCEP nằm trong Ban Thư ký ASEAN trong năm 2023 và việc đẩy nhanh thảo luận nhằm xây dựng quy trình gia nhập Hiệp định RCEP.
Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng nghe báo cáo về tình hình gia nhập ASEAN của Ti-mo Lét-xte và có phiên tham vấn với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN nhằm trao đổi về các khuyến nghị của Hội đồng trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh lương thực, tự cường y tế và thuận lợi hóa thương mại – đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại, củng cố chuỗi cung ứng khu vực và thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Phát biểu tại Hội nghị, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của In-đô-nê-xi-a trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN khác để thực thi các mục tiêu chung của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Việt Nam cũng nhấn mạnh việc các nước ASEAN cần thúc đẩy hội nhập kinh tế nội khối ASEAN thông qua việc ưu tiên việc đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA nhằm đảm bảo, sau khi được nâng cấp, hiệp định này mang tính hiện đại, hướng tới tương lai và đáp ứng tình hình mới của khu vực và toàn cầu.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương