Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

22,19

22,59

22,06

22,52

22,19

Tháng 7/24

21,86

22,19

21,76

22,15

21,87

Tháng 10/24

21,83

22,09

21,73

22,05

21,83

Tháng 3/25

21,93

22,17

21,86

22,11

21,95

Tháng 5/25

21,03

21,23

21,01

21,14

21,08

Tháng 7/25

20,43

20,63

20,41

20,53

20,48

Tháng 10/25

20,29

20,42

20,20

20,32

20,26

Tháng 3/26

20,32

20,45

20,21

20,30

20,25

Tháng 5/26

19,65

19,81

19,52

19,59

19,59

Tháng 7/26

19,29

19,45

19,12

19,17

19,19

Tháng 10/26

19,25

19,45

19,09

19,14

19,15

Giá đường trắng và đường thô kỳ hạn tháng 5/2024

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters