Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 20/5/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2431,82

0,73%

4,01%

4,22%

23,50%

Bạc

USD/ounce

32,306

2,58%

14,36%

18,40%

36,66%

Đồng

USD/Lbs

5,1818

2,61%

8,66%

15,70%

40,54%

Thép

CNY/Tấn

3547,00

-0,37%

1,93%

-1,44%

-4,45%

Quặng sắt

USD/Tấn

117,02

0,15%

0,08%

8,40%

9,09%

Lithium

CNY/Tấn

105500

0,00%

-4,52%

-5,38%

-55,58%

Bạch kim

USD/ounce

1100,20

0,52%

8,85%

18,05%

3,12%

Titan

USD/KG

51,00

0,00%

-2,86%

-2,86%

-0,91%

Thép cuộn

USD/Tấn

787,00

0,13%

0,90%

-2,84%

-17,59%

Bitumen

CNY/Tấn

3685,00

0,35%

-0,05%

-0,78%

-4,48%

Cobalt

USD/Tấn

27830

0,00%

0,00%

0,00%

-20,33%

Chì

USD/Tấn

2307,50

0,02%

2,37%

6,29%

10,25%

Nhôm

USD/Tấn

2632,50

0,21%

3,62%

-1,37%

16,37%

Thiếc

USD/Tấn

33410

0,13%

2,54%

5,00%

36,23%

Kẽm

USD/Tấn

3070,50

0,84%

2,34%

8,32%

26,16%

Nickel

USD/Tấn

21137

5,40%

11,53%

13,89%

1,56%

Molybdenum

USD/Kg

500,00

0,00%

0,00%

9,89%

1,67%

Palladium

USD/ounce

1021,00

0,94%

5,69%

0,39%

-31,51%

Rhodium

USD/ounce

4725

0,00%

0,00%

0,00%

-32,50%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC