Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

83,82

0,09

0,81

3,03

12,11

Dầu Brent

USD/thùng

89,28

0,21

2,30

4,55

14,16

Xăng

USD/gallon

2,76

0,01

2,12

3,59

11,04

Khí gas

USD/MMBtu

1,98

27,48

13,36

15,61

-15,66

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics