Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,91

-0,14

-7,38

-5,79

2,32

Dầu Brent

USD/thùng

78,06

-0,06

-6,98

-6,30

2,11

Xăng

USD/gallon

2,32

-0,01

-7,65

-8,89

-5,23

Khí gas

USD/MMBtu

2,76

0,20

10,37

25,82

16,73

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics