Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,35

0,46

-5,19

-9,26

7,72

Dầu Brent

USD/thùng

83,22

0,50

-4,47

-7,83

8,17

Xăng

USD/gallon

2,55

-0,18

-7,16

-7,14

3,75

Khí gas

USD/MMBtu

2,15

0,08

6,05

15,90

-3,81

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics