Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

THB/kg

 

24 - June

88,59

Thái Lan

STR20

24 - June

68,21

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

24 - June

58,66

Thái Lan

USS3

24 - June

N/A

Malaysia

SMR20

USD/kg

24 - June

1,73

Indonesia

SIR20

24 - June

1,71

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo (ĐVT: JPY/kg)

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore (ĐVT: Uscent/kg)

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters