Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,56

0,01

3,87

2,83

14,56

Dầu Brent

USD/thùng

85,29

-0,04

3,29

1,92

12,81

Xăng

USD/gallon

2,49

-0,10

4,13

-2,07

1,88

Khí gas

USD/MMBtu

2,92

0,48

-4,01

6,25

14,31

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics