Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

80,27

-0,43

3,17

1,35

12,91

Dầu Brent

USD/thùng

84,18

-0,09

2,87

0,67

10,80

Xăng

USD/gallon

2,44

-0,18

1,18

-4,53

0,29

Khí gas

USD/MMBtu

2,79

0,13

-10,66

1,61

5,60

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics