Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,26

-0,25

0,69

-1,29

9,87

Dầu Brent

USD/thùng

82,40

-0,27

0,96

-1,55

8,35

Xăng

USD/gallon

2,39

-0,11

-1,06

-6,74

-2,04

Khí gas

USD/MMBtu

2,81

-2,34

-3,14

2,32

6,33

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics