Trong bản fax gửi Thương vụ, Vĩnh Tĩnh cho biết họ là nhà thương mại xuất nhập khẩu chuyên nghiệp các mặt hàng bơm thủy lực . Nay theo yêu cầu của khách hàng, Vĩnh Tĩnh cần tìm đối tác Việt Nam cung ứng dân chun/ dây nịt bằng cao su chuyên dụng cho các loại bơm thủy lực (Hydraulic- Pneumatic seal, heavy duty parts) số lượng lớn.
Chi tiết yêu cầu về chất lượng, chủng loại, quy cách cũng như phương thức đóng gói sẽ do hai Bên trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Trung dạng chữ phồn thể), kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc