Số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu hàng hóa trong tháng là 27,34 tỷ USD, giảm 6,1% về số tương đối, tương ứng giảm 1,77 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng trước.
Như vậy, tổng trị giá nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm là 216,15 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 54,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,16 tỷ USD, tương ứng tăng 35,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,08 tỷ USD, tương ứng tăng 20,9%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,82 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 43,6%...
Trong 8 tháng đầu năm, nhiều nhóm hàng hóa được nhập chủ yếu từ Trung Quốc. Điển hình như Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; Nguyên phụ liệu ngành dệt, may, da, giày…
Cụ thể, đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá nhập khẩu trong tháng là 6,96 tỷ USD, tăng 11,2% so với tháng trước.
Tính trong 8 tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 46,84 tỷ USD, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong 8 tháng qua, nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc là 13,49 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc với 12,47 tỷ USD, tăng 13%; Hoa Kỳ là 3,21 tỷ USD, tăng 4%.
Đối với nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, trị giá nhập khẩu trong tháng đạt gần 4 tỷ USD, giảm 5,2% so với tháng trước. Tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 8 tháng đạt 31,16 tỷ USD, tăng 35,5% tương ứng tăng 8,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ tử Trung Quốc với trị giá đạt 16,73 tỷ USD, tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc với 4,25 tỷ USD, tăng 8%; Nhật Bản: 2,93 tỷ USD, tương đương với cùng kỳ năm trước...
Riêng với điện thoại các loại và linh kiện, số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,88 tỷ USD, tăng 11% so với tháng trước. Tính trong 8 tháng, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 12,59 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là 2 thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 11,57 tỷ USD, chiếm 92% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này.
Trong đó: từ Trung Quốc là 5,83 tỷ USD, tăng 62%; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 5,74 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với nguyên phụ liệu ngành dệt, may, da, giày, trị giá nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày (bao gồm bông các loại; vải các loại; xơ sợi dệt các loại và nguyên phụ liệu dệt may da giày) trong tháng 8 là 1,89 tỷ USD, giảm 16,6% so với tháng trước.
Tính chung trong 8 tháng, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này đạt tới 17,7 tỷ USD, tăng 29,4%, tương ứng tăng hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày nhập khẩu về Việt Nam trong 8 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng 52%, với 9,2 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc với 1,7 tỷ USD, tăng 15%; Đài Loan với 1,7 tỷ USD, tăng 32%; Hoa Kỳ với 1,3 tỷ USD, giảm 5,1%...
Đối với nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu, trong tháng 8, lượng nhập khẩu nhóm hàng này là gần 580 nghìn tấn với trị giá là 950 triệu USD, giảm 5,3% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng trước.
Tính đến hết tháng 8/2021, cả nước nhập khẩu 4,84 triệu tấn chất dẻo nguyên liệu với trị giá là 8,05 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 52,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc với 1,62 tỷ USD, tăng mạnh 103%, tương ứng tăng 824 triệu USD; Tiếp theo là Hàn Quốc với 1,54 tỷ USD, tăng 58%, tương ứng tăng 568 triệu USD; Đài Loan là 1,11 tỷ USD, tăng 65%, tương ứng 434 triệu USD.

Nguồn: congthuong.vn