Mỹ và EU đã áp các lệnh trừng phạt Nga bằng cách cấm vận nhập khẩu các sản phẩm gỗ, rượu và thuỷ sản Nga. Do vậy, Nga đang tập trung xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản sang châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. 
Nhập khẩu các sản phẩm thủy sản của Nga vào Hokkaido, Nhật Bản, vẫn ở mức cao đặc biệt, nổi bật là mua nhím biển và cua.
Nhập khẩu các sản phẩm thủy sản của Nga vào Hokkaido, Nhật Bản, vẫn ở mức cao đặc biệt, nổi bật là mua nhím biển và cua. Xu hướng này phù hợp vì nhím biển và cua là hai sản phẩm được yêu thích tại Nhật Bản và Nga đã có thể đáp ứng nhu cầu khi lượng nhập khẩu các sản phẩm này đang giảm.
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản từ Nga năm 2022 đạt 155,2 tỷ JPY (1,1 tỷ USD), mức cao nhất kể từ năm 1992. Ngoài ra, tổng giá trị cá, động vật có vỏ và các sản phẩm chế biến của Nga nhập khẩu vào các cảng của Nhật Bản đạt 48,4 tỷ JPY vào năm 2022, mức cao thứ hai trong 6 năm qua.