Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7 (16-31/7) đạt 13,5 tỷ USD, tăng 0,9% (tương ứng tăng 117 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2023.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 132 triệu USD (tương ứng tăng 46%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 139 triệu USD (tương ứng tăng 8,2%); ngô tăng 72,6 triệu USD (tương ứng tăng 139%); sắt thép các loại tăng 66 triệu USD (tương ứng tăng 17%); dược phẩm tăng 46,6 triệu USD (tương ứng tăng 38,4%); hạt điều tăng 39 triệu USD (tương ứng tăng 23,2%); đậu tương tăng 37,6 triệu USD (tương ứng tăng gấp 6 lần)...
Tuy nhiên, một số nhóm hàng nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 7 giảm so với kỳ 1 tháng 7/2023 như: than các loại giảm 229 triệu USD (tương ứng giảm 50,9%); dầu thô giảm 188 triệu USD (tương ứng giảm 46,6%); khí đốt hóa lỏng giảm 56,4 triệu USD (tương ứng giảm 51,9%); ô tô nguyên chiếc các loại giảm 51,7 triệu USD (tương ứng giảm 38,5%); thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 47,4 triệu USD (tương ứng giảm 16,8%)...
Như vậy, tính trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 178,94 tỷ USD, giảm 17,4% (tương ứng giảm 37,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 115,28 tỷ USD, giảm 17,8% (tương ứng giảm 24,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Haiquanonline