Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Á Châu tăng 233 đồng giá mua và tăng 238 đồng giá bán lên mức 24.581 – 25.150 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 242 đồng giá mua và tăng 244 đồng giá bán lên mức 24.299 – 25.358 VND/Euro.
Ngân hàng Đông Á tăng 70 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.580 – 25.190 VND/Euro. Vietcombank tăng 184,17 đồng chiều mua và tăng 196,36 đồng chiều bán lên mức 24.261 – 25.599 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 24.803 – 24.903 VND/EUR, giá mua tăng 86 đồng và giá bán tăng 106 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0014 USD/EUR, giảm 0,05% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 08/11/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ ngày 08/11/2022

ĐVT: VND

Tỷ giá Euro ngày 8/11/2022 tiếp tục tăng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC