Tỷ giá USD trong nước
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.090 VND/USD (giảm 20 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.400 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 25.244 VND/USD (giảm 11 đồng).
Tỷ giá USD hôm nay tăng trên toàn hệ thống ngân hàng so với hôm qua. Ngân hàng VPBank tăng 85 đồng giá mua và tăng 5 đồng giá bán lên mức 24.360 - 24.740 VND/USD. Ngân hàng Đông Á tăng 90 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.450 - 24.750 VND/USD. Ngân hàng Á Châu tăng 30 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.360 – 24.710 VND/USD. Ngân hàng MB giảm 80 đồng giá mua nhưng tăng 98 đồng giá bán lên mức 24.370 – 24.770 VND/USD. Ngân hàng Techcombank tăng 135 đồng giá mua và tăng 74 đồng giá bán lên mức 24.430 – 24.769 VND/USD.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.360– 24.450 VND/USD, còn bán ra ở mức 24.360 – 24.770 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng Đông Á có giá mua USD cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 24.540 đồng/USD (giảm 10 đồng so với cuối tuần qua) và bán ra 24.640 đồng/USD (tăng 10 đồng).
Tỷ giá USD ngày 23/10/2023
ĐVT: đồng/USD

Tỷ giá USD ngày 23/10/2023 tiếp tục tăng đầu tuần mới

Tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank ngày 23/10/2023