Trong đó, trị giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 16,83 tỷ USD, tăng 7,5%; trị giá xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 265,5 triệu USD, giảm 18,4%; trị giá xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,53 tỷ USD, tăng 38%; trị giá xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 13,26 tỷ USD, tăng 10,8%; trị giá xuất khẩu đầu vào sản xuất ước đạt 1,89 tỷ USD, tăng 49,6%; trị giá xuất khẩu muối ước đạt 3,9 triệu USD, tăng 84,3%.
Bên cạnh các kết quả đạt được, thời gian qua, ngành nông nghiệp cũng đối mặt với không ít khó khăn, hạn chế. Cụ thể, khó khăn khi nguyên liệu vật tư đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài đã từng bước được giải quyết nhưng chưa triệt để, cần có thời gian.
Hoạt động xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi phải thực hiện theo hình thức trực tuyến. Có thời điểm vẫn tái diễn tình trạng ùn ứ phương tiện xuất, nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu phía Bắc, gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bà con nông dân.
Cả năm 2022, toàn Ngành hướng tới một số mục tiêu chính gồm: tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 2,8 - 3,0% (Chính phủ giao 2,5 - 2,8%); tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản khoảng 55 tỷ USD (cao hơn Chính phủ giao 5 tỷ USD)…

Nguồn: Haiquanonline