Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022 cả nước xuất khẩu 555.769 tấn gạo, tương đương 275,95 triệu USD, giá trung bình 496,5 USD/tấn, tăng 5% cả về lượng và kim ngạch; giá cũng tăng nhẹ 0,3% so với tháng 3/2022; nhưng giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 4/2021, với mức giảm tương ứng 28,9%, 35% và 8,5%.
Trong tháng 4/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh trở lại 79% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2022, đạt 243.398 tấn, tương đương 111,09 triệu USD; nhưng giảm 20% về lượng, giảm 31,3% kim ngạch so với tháng 4/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 4/2022 tiếp tục tăng 23% về lượng và tăng 28,7% kim ngạch so với tháng 3/2022, đạt 118.491 tấn, tương đương 64,4 triệu USD; so với tháng 4/2021 cũng tăng 5,2% về lượng, tăng 11% kim ngạch.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,06 triệu tấn, tương đương gần 1,01 tỷ USD, tăng 4,4% về khối lượng, nhưng giảm 6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2021, giá trung bình đạt 489 USD/tấn, giảm 10%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,4% trong tổng lượng và chiếm 41,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 915.534 tấn, tương đương 422,16 triệu USD, giá trung bình 461 USD/tấn, tăng 27,9% về lượng, tăng 10,7% về kim ngạch nhưng giảm 13,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2021;.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 14,4% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch, đạt 296.941 tấn, tương đương 155,39 triệu USD, giá trung bình 523,3 USD/tấn, giảm 20% cả về lượng và kim ngạch; giá giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 212.604 tấn, tương đương 90,81 triệu USD, giá 427 USD/tấn, tăng mạnh 65% về lượng và tăng 40,4% kim ngạch nhưng giảm 14,9% về giá so với cùng kỳ, chiếm 10,3% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 1,38 triệu tấn, tương đương 661,64 triệu USD, tăng 10% về lượng nhưng giảm 1,2% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 157.509 tấn, tương đương 78,51 triệu USD, giảm 3,3% về lượng và giảm 12,5% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC