Ngày 16/5 Platts Kingsman đã nâng dự báo về mức thiếu hụt trong năm tới lên 7,3 triệu tấn trên cơ sở haj triển vọng sản lượng của Thái Lan, nhưng hạ mức dự báo về thiếu hụt trong niên vụ 2015/16 (kết thúc vào 30/9) xuống 5,48 triệu tấn, tren cơ sở nâng dự báo về sản lượng của Brazil.
Theo Kingsman, sả lượng của Brazil trong niên vụ này sẽ đạt 36,4 triệu tấn đường (638 triệu tấn mía) bởi các nhà máy tăng cường ép mía đường và giảm sản xuất ethanol.
Trước đó, Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cũng nâng dự báo về sản lượng đường Brazil niên vụ 2015/16 thêm 1 triệu tấn, nhưng lại hạ dự báo về sản lượng của Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.
Dự báo về cán cân cung – cầu trên thị trường đường thế giới (triệu tấn):
Tổ chức
Ngày 
dự đoán
Niên vụ 
2015-16
Niên vụ 
2016-17
Platts Kingsman
16/5/2016
-5,48
-7,3
Tổ chức Đường Quốc tế
13/5/2016
-6,65
-3,8
Datagro
9/5/2016
-6,49
-6,09
Czarnikow
14/4/2016
-11,4

      
F.O. Licht
6/4/2016
-8
-4,9
Morgan Stanley
4/4/2016
-4,7

      
Green Pool Commodities
23/3/2016
-6,65
-4,95
Rabobank
14/3/2016
-6,8

      
INTL FCStone
17/2/2016
-7

      
Capital Economics
4/2/2016
-3

      
Bioagencia
4/2/2016
-3,61

      
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet