Riêng tháng 4/2024 xuất khẩu 123.796 tấn phân bón các loại, đạt 44,08 triệu USD, giá 356 USD/tấn, giảm 16,8% về khối lượng, giảm 29,8% kim ngạch và giảm 15,6% về giá so với tháng 3/2024; So với tháng 4/2023 cũng giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 6,2%, 9% và 3,1%.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này chiếm trên 23% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 145.783 tấn, tương đương 59,28 triệu USD, giá trung bình 406,7 USD/tấn, giảm 3,8% về lượng, giảm 9,7% kim ngạch và giảm 6% về giá so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 4/2024 xuất khẩu sang thị trường này tăng 17,8% về khối lượng, tăng 16,2% về kim ngạch nhưng giảm 1,3% về giá so với tháng 3/2024, đạt 42.272 tấn, tương đương 16,8 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 83.385 tấn, tương đương 34,49 triệu USD, giá trung bình 413,6 USD/tấn, tăng mạnh 74,7% về lượng, tăng 96,1% kim ngạch và tăng 12,3% về giá, chiếm trên 13% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 38.633 tấn, tương đương 18,6 triệu USD, giá trung bình 481,3 USD/tấn, tăng 281% về lượng và tăng 192,5% kim ngạch, nhưng giá giảm 23,2%, chiếm trên 6,2% trong tổng khối lượng và chiếm 7,4% tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 45.012 tấn, tương đương 15,46 triệu USD, giá trung bình 343,5 USD/tấn, tăng 18,4% về lượng, tăng 19,5% kim ngạch, giá tăng 0,9%, chiếm 7,2% trong tổng khối lượng và chiếm 6,1%% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC