Trong đó, xuất khẩu thịt bò tăng 18% về khối lượng và tăng 6% về kim ngạch, đạt 46.732 tấn, tương đương 420 triệu USD. Xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc tăng 23% về khối lượng lên 18.764 tấn và tăng 7% về giá trị lên 155 triệu USD. Xuất khẩu thịt bò sang Mỹ tăng 45% về lượng lên 18.296 tấn và 32% về giá trị lên 166 triệu USD, sản xuất thịt bò nội địa của Mỹ đang chậm lại do tình trạng hạn hán ở một số vùng và nhu cầu đối với thịt bò nhập khẩu đang tăng lên.
Xuất khẩu thịt bò sang Hàn Quốc và Nhật Bản đều giảm, trong đó sang Nhật Bản giảm mạnh so với mức kỷ lục trong tháng 4/2022, giảm 55% về lượng xuống 1.437 tấn và giảm 56% về giá trị xuống 14 triệu USD. Chi tiêu của người Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng trong tháng 4/2023 do giá thực phẩm cao nhất trong 47 năm.
Xuất khẩu thịt cừu của New Zealand trong tháng 4/2023 tăng 10% so với tháng 4/2022, lên 38.627 tấn với giá trị giảm 2% xuống 393 triệu USD; trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường lớn ở châu Âu đều tăng nhưng sang Mỹ và Anh lại giảm.
Xuất khẩu thịt đỏ sang Trung Quốc tháng 4/2023 tăng 21% so với tháng 4/2022, lên 379 triệu USD, sang Mỹ tăng 7% lên 235 triệu USD và sang Đức tăng 30% lên 32 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Anh giảm 40% xuống còn 34 triệu USD, sang Nhật Bản giảm 49% xuống còn 28 triệu USD và sang Hàn Quốc giảm 21% xuống còn 24 triệu USD.

Nguồn: Vinanet/VITIC/euromeatnews