Mức tiêu thụ ngô năm 2024/25 dự báo tăng nhẹ so với dự báo hồi tháng 6/2024, chủ yếu là do dự báo ở Brazil sẽ tăng nhẹ 0,9% so với năm 2023/24.
Thương mại ngô năm 2024/25 (tháng 7/tháng 6) được dự đoán sẽ giảm 4,4% so với năm 2023/24 mặc dù có sự điều chỉnh tăng so với dự báo hồi tháng 6/2024, do xuất khẩu dự kiến tăng từ Ukraine và nhập khẩu của Trung Quốc và Zambia tăng.
Dự trữ ngô (kết thúc năm 2025) giảm so với dự báo hồi tháng 6/2024, phần lớn là do ước tính dự trữ ở Brazil và Ukraine giảm, nhưng vẫn được dự báo sẽ tăng 2,7% so với đầu năm.

Dự báo cung - cầu ngô thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

FAO: Dự báo ngày 4/7/2024  về cung - cầu ngô thế giới năm 2024/2025

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO