Theo Defra, tổng sản lượng thịt lợn của Vương quốc Anh trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 457.100 tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức thấp nhất trong cùng kỳ 6 tháng kể từ năm 2017 đến nay, do lượng giết mổ giảm, chỉ ở mức 4,95 triệu con, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022 và là con số thấp nhất trong cùng kỳ 6 tháng kể từ năm 2013 đến nay.
Riêng tháng 6/2023, sản lượng thịt lợn của Vương quốc Anh đạt 74.700 tấn, giảm 7% so với tháng 5/2023 và giảm 11% so với tháng 6/2022. Sản lượng giảm do số lượng lợn sạch giết mổ giảm, chỉ đạt mức 813.700 con, giảm 6% so với tháng 5/2023 và giảm 11% so với tháng 6/2022. Trọng lượng lượng lợn giết mổ trung bình trong tháng 6/2023 cũng giảm thêm 400g, sau khi đã giảm 700g trong tháng 5/2023, đạt mức 88,3kg/con. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pi333